Klatka lejkowata

Lejkowata klatka piersiowa jest jedną z najczęstszych wrodzonych deformacji tej właśnie części ciała. Deformacji ulega wówczas główna ściana klatki piersiowej. Charakteryzuje się to zapadnięciem mostka na różnych długościach odcinku. Jeżeli chodzi o efekt wizualny wygląda to jak wgniecenie, jedno lub kilka, na powierzchni klatki piersiowej. Są dwie możliwości: wada może być albo symetryczna albo asymetryczna. Zazwyczaj w przypadku tego schorzenia uszkodzona jest nie tylko klatka piersiowa ale też większość żeber. Niestety niesie to za sobą również poważne wady postawy, których zniwelowanie jest dosyć ciężkie i długotrwałe. W zdecydowanej większości deformacja ta powstaje w życiu płodowym lub zaraz po narodzinach. Czasem jednak zdarza się że jest efektem poważnie zaawansowanej krzywicy. Lejkowata klatka piersiowa znacznie częściej doświadcza chłopców niż dziewczynki. Szacuje się że z tą wadą na całym świecie żyje około 0, 0001% całej ludzkiej populacji. Leczeniem w tym przypadku może być rehabilitacja jednak nigdy nie przyniesie takich efektów jak operacja.