Istota pracy zespołowej w sporcie

Zanim w ogóle zespół sportowy zacznie istnieć, trzeba stworzyć grupę utalentowanych sportowców, którzy pracują razem, aby osiągnąć wspólny cel. Istnieją 4 cechy, które powinny charakteryzować poszczególnych członków i zespół jako całości, aby odnieść sukces. Mogą one być opisane w ten sposób: zaufanie, entuzjazm, ambicja, motywacja. Zaufanie pozwala członkom zespołu na realizację dobrej pracy zespołowej – która właśnie jest oparta na zaufaniu. W sportach zespołowych, gracze muszą polegać na sobie nawzajem. Gdy brakuje zaufania, członkowie grają jako jednostki, osłabiając cały zespół. Zaufanie buduje się, gdy członkowie zespołu poznają się nawzajem. W ramach skutecznego zespołu sportowego musi pojawić się zaufanie między kolegami z zespołu, między trenerem i graczami i tak dalej. Jeśli sportowiec nie ufa sobie lub swoim umiejętnościom również może to stanowić problem. Motywacja jest tym, co napędza zespół do osiągnięcia wyznaczonego celu. Poszczególni gracze muszą mieć motywację, zanim będą mogli grać jako zespół.